σύμπας,\ σύμπασα,\ σύμπαν


σύμπας,\ σύμπασα,\ σύμπαν
весь (вместе)

Ancient Greek-Russian simple. 2014.